پلیس تورنتو به دنبال اصلاح تصورات غلط در رابطه با چراغ راهنمایی

عابرین پیاده که هنگام شمارش معکوس و چشمک زن چراغ راهنمایی از خیابان عبور کنند 50 دلار جریمه می شوند.

پلیس تورتنو کمپینی آموزشی برای برطرف نمودن تصورات غلط مردم در این رابطه در روز چهارشنبه برگذار می کند.

طبق اعلام پلیس، این شمارش معکوس برای راننده هاست، تا متوجه شوند برای تخلیه تقاطع چقدر زمان دارند. عابرین پیاده پس از رویت چراغ چشمک زن و شمارش معکوس نباید وارد خیابان شوند.

 

منبع:‌ 680news