تورنتو دارای بهترین سیستم حمل و نقل عمومی در کانادا

سیستم حمل و نقل عمومی تورنتو (TTC) به عنوان بهترین سیستم حمل و نقل شهری کانادا انتخاب شد.

در گزارش سالانه Redfine در رابطه با حمل نقل عمومی، امتیاز تورنتو 78 شده است.

برای مقایسه با شهرهای آمریکایی، امتیاز بوستون 72 و امتیاز سان فرانسیسکو 80 اعلام شده است.

سه شهر اول کانادا در این لیست به ترتیب تورنتو (78)، وکنوور (74) و مونترئال (67) است.

 

منبع: blogto