تبعیض در دستمزد بین زنان و مردان در تورنتو از بقیه کانادا بیشتر است

در مقایسه با هر یک دلار دریافتی مردان شاغل در تورنتو، زنان شاغل فقط 78 سنت دریافت می کنند.

این گزارش توسط CCPA منتشر شده و در آن 26 شهر بزرگ کانادا از نظر شکاف های بین زنان و مردان بررسی شده است.

در میان این 26 شهر، تورنتو از لحاظ شکاف شغلی بین زنان و مردان در رتبه 24 قرار دارد.