تئاتر کمدی “قضیه متران ‌پاژ” در تورنتو

این نمایش توسط “الکساندر وامپیلوف” در سال 1971 نوشته شده و در جشنواره نوروزی تیرگان به کارگردانی “سیاوش شعبانپور” به روی صحنه می‌رود. این نمایش نگاهی به وضعیت روسیه ۱۸ سال پس از مرگ استالین دارد؛ زمانی که نیم قرن از انقلاب کبیر روسیه گذشته و امید و نیک بینی میان روشن فکران روس پا گرفته‌ است.

📅 شنبه 9 مارچ 2019
🕒 6:00 عصر
📅 یکشنبه 10 مارچ 2019
🕒 6:00 عصر
………………………….

Directed by Siavash Shabanpour, “The Case of Metranpazhem” by Alexander Vampilov, the Russian Playwright, is a great Comedy written at 1971.
………………………….
📅 Saturday, March 9, 2019
🕒 6:00 PM
📅 Sunday, March 10, 2019
🕒 6:00 PM
📌 Toronto Centre for the Arts
💲 tirgan.ca