امروز تولد تورنتوست و آخر هفته جشن برپاست

تورنتویی که ما می شناسیم، 185 سال پیش در چنین روزی متولد شد. امروز تولد تورنتو است. تورنتویی که مخصوصا برای ما مهاجر ها، شهری اسرار آمیز و اغواگر بوده است.

جشن تولد تورنتو در روزهای 9 و 10 مارچ، ساعت 11 صبح تا 9 شب در میدان نیتن فلیپس برگزار خواهد شد. تمام ساکنان شهر به جشن دعوت هستند.

در این جشن مثل همه جشن های نیتن فیلیپس، برنامه موسیقی و رقص زنده و عرضه غذا های مختلف برپاست.

 

منبع:‌ narcity