استند آپ کمدی فستیوال نوروزی تیرگان در تورنتو

ساعاتی مفرح در کنار کیوان، ملیسا و رضا

📅 شنبه 9 مارچ 2019
🕒 3:00 عصر
………………………….

A Nowruz Stand-up Comedy Trio with K-von, Melissa Shoshahi, and Reza Peyk.
In partnership with “Comics without Borders”
………………………….
📅 Saturday, March 9, 2019
🕒3:00 PM
📌 Toronto Centre for the Arts
💲 tirgan.ca