اجرای زنده مرتضی در تورنتو

شبی با مرتضی در کنار ایرانیان تورنتو

📅 چهارشنبه 20 مارچ 2019
🕒 8:00 عصر
📅 پنجشنبه 21 مارچ 2019
🕒 8:00 عصر
………………………….

MORTEZA Live in Toronto
………………………….
📅 Wednesday, March 20, 2019
🕒 8:00 PM
📅 Thursday, March 21, 2019
🕒 8:00 PM
📌 Shiraz Banquet Hall
📞 (647) 568-8994
💲 eventyab.com