آیا افزایش حداکثر سرعت در بزرگراه 407 تورنتو امکان پذیر است؟

برخی از اهالی آنتاریو خواستار افزایش حداکثر سرعت در بزرگراه 407 هستند. آن ها بر این باورند که عوارض پرداخت می کنند تا بتوانند با سرعت و کیفیت بهتری رانندگی کنند.

برخی حتی معتقدند باید حداکثر سرعت در این بزرگراه از 100 به 140 کیلومتر برساعت افزایش یابد.

در حال حاظر، پرسرعت ترین جاده های کانادا در بریتیش کلمبیا و با حداکثر سرعت 120 کیلومتر بر ساعت است.

 

منبع: narcity