تورنتو ششمین شهر دارای ارزانترین نرخ پراپرتی تکس در GTA

نرخ پراپرتی تکس یا همان مالیات بر دارایی در شهر تورنتو جزو کمترین مقادیر در GTA است. طبق داده های سرشماری سال 2016، میانگین مالیات بر دارایی مسکونی پرداخت شده در تورنتو 4027 دلار بوده است.

بیشترین مقدار این مالیات برای شهر کینگ با مبلغی حدود 7000 دلار و کمترین مقدار برای میلتون و 3402 دلار بوده است.

امکان افزایش نرخ پراپرتی تکس در تورنتو وجود دارد. کارشناسان معتقدند این کار باعث پیشرفت و بهتر شدن شهر می شود.

 

منبع: torontostoreys