کنسرت محسن ابراهیم زاده در تورنتو

برای اولین بار، محسن ابراهیم زاده در تورنتو روی صحنه می رود.

📅 یکشنبه 21 آپریل
🕒 8:30 عصر
………………………….

For the very first time Mohsen Ebrahimzadeh live in Toronto!
………………………….
📅 Sunday, April 21, 2019
🕒 8:30 PM
📌 John Bassett Theatre
📞 (416) 500-1488
💲 eventbrite.ca