تغییر نام دو مرکز اجرای هنری بزرگ تورنتو

مسئولان دو مرکز Sony Centre for the Arts و Toronto Centre for the Arts با بزرگترین موسسه اعتباری آنتاریو به نام Meridian همکاری 15 ساله به ارزش 30.75 میلیون دلار امضا کرده اند.

از این رو، نام دو مرکز به ترتیب به Meridian Hall و Meridian Arts Centre تغییر خواهد یافت. این تغییر نام از اواسط سپتامبر اجرایی شده و هزینه آن بیش از یک میلیون دلار است.

 

منبع: nowtoronto