تئاتر ماهی سیاه کوچولو در تورنتو

این تئاتر برداشتنی آزاد از اثر مشهور صمد بهرنگی “ماهی سیاه کوچولو” است. تئاتر ماهی سیاه کوچولو بارها در جشنواره‌های مختلف اجرا شده و مورد تحسین قرار گرفته است.

📅 شنبه 9 مارچ
🕒 3 عصر و 5:30 عصر
………………………….

The Little Black Fish
A Free Adaptation of Samad Behrangi’s Short Story
“The Little Black Fish” is one of the most celebrated contemporary children’s stories in Iran. It has inspired generations of Iranians to dream big and explore new horizons.
………………………….
📅 Saturday, March 9, 2019
🕒 3:00 PM & 5:30 PM
📌 Toronto Centre for the Arts
💲 tirgan.ca