پرداختی دانشجویان خارجی به دانشگاه تورنتو از منابع دولتی آن بیشتر است.

سی درصد درآمد دانشگاه تورنتو از دانشجوهای بین المللی تامین می شود.

حدود 25 درصد منابع مالی این دانشگاه از کمک های دولتی و 24 درصد نیز از دانشجوهای داخلی است.

درآمد دانشگاه تورنتو از دانشجوهای بین الملل چیزی حدود 928 میلیون دلار است.

 

منبع: dailyhive