اجرای Ellen DeGeneres در تورنتو

میتوانید از نزدیک اجرای الن دجنرس را در تورنتو ببینید و سوالتان را از او بپرسید.

📅 یک شنبه 3 مارچ
🕒 2 بعد از ظهر – 6 بعد از ظهر (دو نوبت)
………………………….

Don’t miss seeing Ellen DeGeneres in Toronto, ON for an experience of a lifetime.
………………………….
📅 Sunday, March 3rd, 2019
🕒 2:00 PM and 6:00 PM
📌 Scotiabank Arena
💲 ticketmaster.ca