قیمت یک خانه دیتچد در سال 2026 در تورنتو 3.5 میلیون دلار خواهد بود

گزارش اخیر نشان می دهد که بازار مسکن تورنتو در هفت سال آینده افزایش قیمت چشمگیری خواهد داشت.

طبق گزارش Richards Group و RE/MAX، میانگین قیمت خانه دیتچد در سال 2026 تا 3.5 میلیون دلار افزایش یابد.

در سال 2018 میانگین قیمت خانه های دیتچد حدود 1.3 میلیون دلار بود.

 

منبع: narcity