دستگیری مردی که بدون اجازه از زنان فیلمبرداری می کرد

پلیس دورام مردی را که در یکی از بازارهای GTA بدون اجازه از زنان فیلم می گرفت دستگیر کرد.

افسران پلیس وقتی دیدند این مرد و همراهش پشت گروهی از زنان جوان در حال قدم زدن هستند، به آن ها مشکوک شدند.

یکی از زنان که متوجه حرکت این مرد شده بود، گفت که این مرد گوشی را به سینه اش چسبانده و از زنان فیلمبرداری می کرد.

 

منبع: narcity