بازدید رایگان از جدیدترین موزه هنرهای معاصر تورنتو

بازدید از جدیدترین موزه هنرهای معاصر تورنتو هر ماه یک روز رایگان است.

این طرح هر ماه در یکی از روزهای یکشنبه اجرا خواهد شد و اولین روز آن، یکشنبه 24 فوریه خواهد بود. ساعت بازدید از 10 صبح تا 2 بعد از ظهر است.

در بعضی از روزها علاوه بر بازدید موزه، برنامه های دیگری همچون فعالیت های خانوادگی و محلی اجرا خواهد شد.

 

منبع: blogto