کمبود نمک برف روبی در آنتاریو و مشکلات مردم

کمبود نمک برف روبی در آنتاریو باعث ایجاد مشکلاتی برای اهالی شده است. گفته می شود این کمبود نمک در آنتاریو بی سابقه است.

سرمای شدید سال گذشته، سیل در معدن نمک کلیولند آمریکا و اعتصاب سه ماهه کارگران معدن Goderich آنتاریو، از عوامل کمبود نمک برف روبی عنوان شده است.

 

منبع: indie88