مستاجران تورنتو از ترس افزایش کرایه خانه جا به جا نمی شوند

اگر بیش از یکسال است در جایی مستاجر هستید، مطمئنا اجاره بهای ارزانتری پرداخت می کنید. به عبارت دیگر، صاحبخانه واحد فعلی را با قیمت بالاتری به مستاجر جدید اجاره خواهد داد.

در فوریه 2017، میانگین اجاره واحد یک خوابه در تورنتو 1620 دلار بود. اکنون اجاره همان واحد به طور میانگین ماهانه 2270 دلار هزینه دارد.

 

منبع: blogto