زمان انتظار طولانی برای صدور گواهی تولد یا مرگ

شهروندان تورنتویی از مدت زمان انتظار طولانی برای صدور گواهی تولد یا مرگ ناراضی هستند.

اکانت توییتر ServiceOntario تایید کرده است که افراد پس از ثبت درخواست تا 15 هفته باید منتظر بمانند.

اما برخی از شهروندان گفته اند نزدیک دو برابر این زمان برای دریافت گواهی منتظر بوده اند.

 

منبع: ctvnews