در صورت مشاهده راکون ها با پلیس تماس نگیرید

پلیس آنتاریو از شهروندان خواسته است به دلیل مشاهده راکون ها با 911 تماس نگیرند.

این روز ها بخش اعظمی از تماس های 911 به ورود راکون ها در حیاط خانه ها اختصاص یافته است.

پلیس از مردم خواسته تا خط 911 را به این دلیل اشغال نکنند.

 

منبع: cp24