افتتاح اولین سرویس Slide Thru جهان در تورنتو

اولین سرویس Slide Thru جهان توسط «تاکو بل» در Horseshoe Resort تورنتو افتتاح می شود.

مشتریان می توانند در بالای تپه غذایشان را سفارش دهند و پس از سر خوردن با تیوب، در پایین تپه آن را تحویل بگیرند.

 

منبع: narcity