تعطیلی فروشگاه های Payless در کانادا و بیکاری 2400 نفر

کمپانی Payless تصمیم دارد تمام فروشگاه هایش را در کانادا تعطیل کند.

این شرکت که کفش را با قیمت پایین تر عرضه می کرد، حالا اعلام ورشکستگی کرده است.

حدود 2400 نفر در کانادا پس از تعطیلی فروشگاه های Payless بیکار خواهند شد.

 

منبع: narcity