سالاد کلم Eat Smart مشکوک به بیماری لیستریا

بخشی از محصولات آماده مصرف Eat Smart به دلیل احتمال آلودگی به لیستریا از فروشگاه ها جمع آوری می شود.

کد درج شده روی این سالادهای 340 گرمی UPC 7 09351 89145 8 است و تاریخ انقضای آن ها 16 فوریه بوده است.

اگر کسی از این محصول در خانه دارد حتما آن را دور بریزد.

 

منبع: cbc