نصب نقشه جدید مترو و streetcar در متروی تورنتو

این روزها نقشه جدید مترو و streetcar در ایستگاه های متروی تورنتو نصب شده است.

با استفاده از این نقشه تغییر مسیر از مترو به streetcar آسان تر شده، زیرا تمامی ایستگاه های مترو و streetcar کنار هم آورده شده اند.

 

منبع: blogto