نابودی یک کاندو به دلیل استفاده از هیتر برقی

روز گذشته یک کاندو در داون تاون تورنتو دچار آتش سوزی شدیدی شده و به کلی نابود شد.

هنوز دلیل قطعی آتش مشخص نیست، اما به احتمال زیاد استفاده از هیتر برقی باعث این آتش سوزی شده است.

آتش نشانی از مردم خواسته در صورت استفاده از هیترهای برقی جوانب احتیاط را رعایت کنند.

 

منبع: globalnews