در 14 درصد سوسیس ها گوشت دیگری استفاده می شود

بررسی ها نشان می دهد در 14 درصد سوسیس های عرضه شده، گوشتی به غیر از آنچه روی بسته درج شده، وجود دارد.

این مطالعه توسط تیمی از دانشگاه گوئلف انجام شده و آژانس بازرسی غذایی کانادا از آن حمایت کرده است.

این سوسیس ها از فروشگاه های آنتاریو، کبک و وسترن کانادا برای آزمایش جمع آوری شدند.

 

منبع: globalnews