درخواست شهروندان تورنتو برای برف روبی پیاده روها

اهالی برخی از مناطق تورنتو از عدم برف روبی پیاده روها گلایه دارند. در برخی مناطق از جمله North York، Scarborough و Etobicoke عمل برف روبی پیاده رو به طور مکانیزه انجام می شود، اما در جاهای دیگر ساکنین خودشان باید پیاده روها را تمیز کنند.

نماینده اهالی Deer Park معتقد است که این وضعیت قابل قبول نیست. او می گوید: ما در بزرگترین شهر کانادا با 11 میلیارد دلار بودجه زندگی می کنیم، درحالی که این شهر حتی نمی تواند پیاده روهایش را تمیز کند.

 

منبع: toronto.com