تعطیلات روز خانواده در آنتاریو

تعطیلات روز خانواده نیز از راه رسید و می توانید در کنار خانواده از این روز تعطیل لذت ببرید.

هر ساله سومین دوشنبه فوریه، در چهار استان آلبرتا، آنتاریو، ساسکاچوان و برانسویک به عنوان روز خانواده تعطیل است. در استان بریتیش کلمبیا، دومین دوشنبه فوریه روز خانواده است.

از آنجا که این تعطیلات جزو تعطیلات فدرال نیست، تمامی خدمات مرتبط با دولت فدرال مثل اداره پست برقرار است. تمام ادارات شهری و بانک ها و کتابخانه های عمومی در این روز تعطیل هستند.

 

منبع: timeanddate