تحریم احتمالی هواوی باعث تاخیر در عرضه 5G می شود

در صورت تحریم تجهیزات هواوی به دلایلی همچون امنیت ملی، توسعه شبکه وایرلس نسل پنجم در کانادا به تعویق افتاده و گرانتر خواهد شد.

شرکت Telus معتقد است این شرکت چینی خطر بزرگی برای امنیت ملی محسوب نمی شود.

حالا Telus به دنبال این است که با مذاکره احتمال تحریم هواوی را کاهش دهد.

 

منبع: cbc