افزایش قیمت بنزین در آنتاریو از نیمه شب پنج شنبه

از نیمه شب امشب قیمت سوخت در GTA افزایش خواهد یافت. یک تحلیلگر حوزه سوخت این خبر را داده است.

همچنین احتمال افزایش قیمت ها بیشتر از چیزی که در هفته های اخیر دیده شده وجود دارد.

تاثیر مالایت کربن و افزایش تقاضا در فصل تابستان از دلایل احتمال افزایش قیمت در ماه های آینده خواهد بود.

 

منبع: narcity