زنی که صندلی روی بزرگراه پرتاب کرده بود تسلیم شد

زنی که از بالکن خانه اش صندلی به وسط بزرگراه پرتاب کرده بود، خود را به پلیس معرفی کرد.

ویدئوی این شخص چند روز پیش در فضای مجازی پخش شده بود و کاربران خواستار دستگیری این فرد بودند.

این زن صبح امروز خود را به پلیس معرفی کرد. هنوز مشخصات او و هدفش از این کار اعلام نشده است.

 

منبع: cbc