خانواده های جوان در کانادا خرید مسکن را به هرچیز دیگر ترجیح می دهند

خانواده های جوان در شهرهای بزرگ کانادا، خرید خانه و کاندو را بهترین سرمایه گذاری تا 5 سال آینده می دانند.

آن ها حتی لذت های کوچکشان را نیز فدا می کنند تا بتوانند خانه بخرند. این نظرسنجی توسط Sotheby’s International Realty Canada انجام شده است.

طبق این نظرسنجی، خانواده های جوان پرداخت هزینه های بازنشستگی و بدهی های دانشجویی را نیز به تعویق می اندازند تا خانه بخرند.

در تورنتو 83 درصد افراد جوان معتقدند عملکرد حوزه مسکن در پنج سال آینده بهتر از حوزه های دیگر سرمایه گذاری خواهد بود.

 

منبع: thestar