آغاز بازرسی های جامع در ساختمان های تورنتو

در ماه های اخیر مشکلات الکتریکی در دو مورد از ساختمان های St James Town صدها خانواده را آواره کرد.

این اتفاق ها نه تنها هزینه هایی برای ساکنین داشت، بلکه هزینه های زیادی نیز برای شهر ایجاد کرد.

حالا قرار است تیمی متشکل از شرکت ایمنی ESA، آتشنشانی تورنتو و ماموران دیگر، بازرسی های جامعی را در ساختمان های تورنتو انجام دهند.

 

منبع:‌ 680news