کسب و کارهای کوچک توانایی پرداخت مالیات کربن را ندارند

فدراسیون کسب وکارهای مستقل کانادا اخیرا یک نظرسنجی در رابطه با «مالیات کربن» انجام داده است. این نظرسنجی در چهار استان آنتاریو، مانیتوبا، ساسکاچوان و نیو برانسویک انجام شده است.

بیش از دو سوم صاحبان کسب و کار مخالف برنامه قیمت گذاری کربن هستند. آن ها معتقدند این کار هزینه های زیادی روی دوش کسب کارها می گذارد.

حدود 80 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند که انتقال این هزینه ها به مشتری کار آسانی نیست. از اول آوریل این چهار استان باید از سیستم قیمت گذاری کربن دولت «ترودو» پیروی کنند.

 

منبع: cp24