چرا برج CN دوشنبه شب طلایی رنگ بود؟

مراسم Grammy امسال هم برگزار شد و برندگان این رویداد بزرگ موسیقی، جوایز خود را دریافت کردند.

در این میان، جایزه بهترین آهنگ رپ سال به «Drake» رسید. این رپر که در تورنتو متولد شده است، پس از دریافت جایزه اش، درخواستی از شهردار تورنتو داشت.

او از «جان توری» خواست که برج CN به افتخار او به رنگ طلایی روشن شود. شهردار نیز درخواست او را پذیرفت و دیشب برج CN تورنتو طلایی رنگ بود.