تعطیلی مدارس و دانشگاه های تورنتو به دلیل بارش برف

به دلیل بارش برف و کولاک، مدارس و دانشگاه های تورنتو امروز در اکثر مناطق تعطیل اعلام شده است.

تمام مدارس TDSB و TCDSB و اتوبوس های سرویس، در نوبت صبح و عصر امروز تعطیل است.

کالج های Seneca، Humber، Centennial و George Brown نیز امروز تعطیل هستند.

 

منبع: toronto.com