دستگیری دو افسر پلیس به اتهام رانندگی تحت تاثیر مصرف الکل

دو افسر پلیس در روزهای آخر هفته به اتهام رانندگی تحت تاثیر مصرف الکل دستگیر شدند. یکی از افسران، رئیس پلیس منطقه Peel و افسر دیگر از پلیس منطقه York است.

رئیس پلیس York در اعلامیه ای گفته است: وظیفه ما مبارزه با رانندگی تحت تاثیر الکل و مواد است و با اعضای پلیس همانگونه برخورد می کنیم که با مردم عادی برخورد می کنیم.

 

منبع: cp24