افزایش نرخ پارک روزانه و ماهانه در پارکینگ های تورنتو

هزینه استفاده از پارکینگ های Green P تورنتو از امروز افزایش یافته است. این افزایش در برخی نقاط تا روزی 3 دلار نیز می رسد.

هدف این افزایش تامین جای پارک برای افرادی است که خودرویشان را به مدت کوتاه پارک می کنند.

برای مثال، هزینه پارک ماهانه در پارکینگ میدان نیتن فیلیپس 20 دلار افزایش یافته و ماهانه 320 دلار شده است.

 

منبع: narcity