کولاک دیگری در راه است

طبق پیش بینی ها کولاک دیگری در هفته های آتی وارد تورنتو خواهد شد. احتمال دارد میزان بارش برف، از بارش ماه قبل نیز بیشتر باشد.

دمای هوا نیز بسیار سرد خواهد شد. برای 12 فوریه 10 سانتی متر بارش برف پیش بینی می شود که در روزهای بعد بیشتر نیز خواهد شد.

 

منبع: blogto