کمپین TTC برای جلوگیری از ورود افراد به مسیر قطار برای برداشتن وسایل

کمپین جدیدی توسط TTC ایجاد شده تا مسافران را نسبت به خطرات وارد شدن به مسیر ریل قطار آگاه کند.

این افراد برای برداشتن وسایلشان که روی ریل سقوط کرده، وارد مسیر می شوند. اما برداشتن اشیای سقوط کرده، ارزش از دست دادن جان و نقص عضو را ندارد.

طبق گفته TTC، در سال 2018 تعداد 110 مورد ورود به مسیر قطار اتفاق افتاده، که بیش از 26 ساعت از زمان حمل و نقل عمومی را هدر داده است.

 

منبع:‌ globalnews