چاقوکشی در تورنتو بر سر جای پارک

دیروز صبح یک مرد تورنتویی در حالی که خودرویش را پارک می کرد، با مرد دیگری وارد بحث شد.

پس از دقایقی بحث بالاگرفته و یکی از افراد چاقو کشید و فرد دیگر را زخمی کرد. این حادثه در خیابان Lower Sherbourne اتفاق افتاده است.

وقتی پلیس سر صحنه رسید مجرم و قربانی محل را ترک کرده بودند.

 

منبع:‌ narcity