واحدهای آپارتمانی به اندازه یک کمد در تورنتو

واحدهای کاندوی جدیدی در تورنتو از 27 متر هم کوچکتر هستند. این ساختمان Smart House نام دارد و واحدهای آن اندازه یک کانتینر هستند.

ساختمان Smart House در خیابان کوئین قرار دارد. آشپزخانه های این واحدها بسیار فشرده اما با کارایی بالا طراحی شده اند. مبل ها نیز تبدیل به تخت خواب می شوند. روی دیوارها نیز کشو و قفسه هایی برای قرار دادن وسایل طراحی شده است.

 

منبع: narcity