ایجاد 67 هزار شغل جدید در کانادا و رشد نرخ بیکاری در ماه ژانویه

طبق اعلام Statistics Canada در ماه ژانویه تعداد 66,800 موقعیت شغلی در کانادا ایجاد شده است.

در واقع بخش خصوصی این آمار تعجب برانگیز را ایجاد کرده است. با وجود افزایش این تعداد موقعیت شغلی، نرخ بیکاری از 5.6 درصد به 5.8 درصد افزایش یافته است.

طبق این گزارش 99,200 موقعیت شغلی به بخش خدمات اضافه شده و 32,300 موقعیت شغلی از صنعت تولید کاسته شده است.

 

منبع: ctvnews