معلق شدن خدمات پست کانادا در تورنتو

به دلیل آنچه که «شرایط جوی نامناسب» اعلام شده است، تمام خدمات پست کانادا در GTA و آنتاریوی جنوبی تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

احتمالا از روز دوشنبه خدمات پست کانادا به حالت عادی برگردد. طبق گفته پست کانادا در ماه ژانویه 100 نفر از کارکنان هنگام تحویل بسته های پستی سقوط کرده و مجروح شده اند.

 

منبع: blogto