شهردار تورنتو دستور تجدید نظر در خدمات برف روبی صادر کرد

شکایت های مردمی زیادی مبنی بر خدمات نامناسب برف روبی طی کولاک هفته گذشته برای شهرداری ارسال شده است.

اکنون «جان توری» شهردار تورنتو دستور تجدید نظر در عملیات های زمستانی داده است. طبق گفته شهردار، تعداد 150 مورد تماس و ایمیل توسط مردم برای اعلام نارضایتی از خدمات برف روبی انجام شده است.

 

منبع: cp24