خطر سرخک در کمین مسافران ماه ژانویه فرودگاه پیرسون تورنتو

برخی از مسافران فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو که ماه گذشته در فرودگاه بوده اند احتمالا در معرض بیماری سرخک قرار گرفته اند.

مسئولین بهداشت تورنتو یک مورد بیمار مبتلا به سرخک را تایید کرده اند. افرادی که روز یکشنبه 27 ژانویه ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در فرودگاه بوده اند خطر ابتلا به این بیماری را دارند.

 

منبع: ctvnews