افزایش ناچیز فروش مسکن در تورنتو در ماه ژانویه

در ماه ژانویه میزان فروش خانه در تورنتو و مناطق اطراف افزایش ناچیزی داشته است.

ماه گذشته تعداد 4009 مورد فروش خانه در سیستم MLS ثبت شده است. میزان فروش خانه نسبت به ماه دسامبر 3.4 درصد بیشتر بوده است. میانگین قیمت فروش نیز 748,328 دلار بوده است.

 

منبع: cp24