ادامه بارش ها و انباشته شدن یخ در سطح تورنتو

کولاک freezing rain در آنتاریوی جنوبی تا صبح روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

به دلیل احتمال یخ زدگی و لغزندگی خیابان ها رعایت سرعت مطمئنه هنگام رانندگی الزامی است. پنج شنبه صبح احتمالا 5 تا 10 میلیمتر یخ در سطح شهر تورنتو انباشته خواهد شد.

 

منبع: narcity