رشد سریع صنایع حوزه تکنولوژی تورنتو

طبق گزارش منتشر شده صنایع حوزه تکنولوژی در GTA در پنج سال اخیر بیش از 50 درصد رشد داشته است.

در گزارش اخیر BMO Capital Markets آمده است که تعداد 241000 شغل در صنایع حوزه تکنولوژی در GTA وجود دارد.

طبق این گزارش، GTA چهارمین هاب بزرگ تکنولوژی در شمال آمریکاست و رشد بسیار سریعی دارد. سیاست های مهاجرتی یکی از دلایل رشد سریع GTA در حوزه تکنولوژی بوده است.

 

منبع: thestar